Національний кінопортал KINOKOLO.UA

Фотобанк

"Вічне світло незаплямованого розуму"

Rambler's Top100

Енциклопедія

"Богдан Ступка, актор"

Народився - с. Куликів, Львівська обл. 1961 - Закінчив студію при Львівському театрі.

КрамницяНовини

Арґумент-Кіно

Статті

11.02.2010 01:21

ПРОЕКТ КОНЦЕПЦІЇ загальнодержавної цільової національно-культурної програми національної кіноіндустрії на 2011-2015 роки. (Підготовлений Державною службою кінематографії Міністерства культури і туризму України)

Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма
Розвиток  національної кінематографії є одним з найважливіших системних факторів розбудови єдиного загальнонаціонального інформаційного простору, відновлення ролі і впливу національного кіномистецтва на формування  духовних цінностей українського народу.

Як свідчить світовий досвід, передові позиції в розвитку кіноіндустрії займають ті держави, в яких створені належні правові, організаційні, фінансові та технологічні умови, що активно використовуються  для розвитку національного кіновиробництва, розбудови кіномережі, забезпечення доступу глядачів до споживання національних мистецьких вартостей. У європейських країнах та Росії розвинута кіноіндустрія  сприяє зростанню кількості вироблюваних фільмів, збільшенню їх присутності  в інформаційному просторі, зростанню валових надходжень  від кінопоказів. Зокрема, законодавством Росії, Польщі, Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та багатьох інших країн передбачені наступні форми  протекціонізму:бюджетна дотація  виробництва фільмів та збереження спадщини, субсидування кіновиробничих компаній з метою стимулювання розвитку національного кіно (Іспанія); дотація, державна фінансова підтримка  та податкові пільги при створенні національного фільму (Росія, Франція, Німеччина); спеціальний додатковий податок з прибутків, отриманих від продажу квитків, обов’язкові збори та оподаткування діяльності телевізійних каналів,  які складають прибутки телевізійних підприємств (Франція, Польща) на підтримку кіновиробництва.  В частині європейських країн (Естонія,  Данія, Фінляндія) запроваджені відрахування на потреби кіновиробництва  від реалізації  алкоголю, тютюну, азартних ігор. Всі ці заходи сприяли ефективному розвитку кіноіндустрій  в цих країнах, зростанню  відсотка національних фільмів в інформаційному просторі, валових надходжень від кіно показів.

Розвиток національної кіноіндустрії відповідає пріоритетам  державної політики в  гуманітарній сфері, які визначені Основами законодавства України про культуру, Законами України  “Про кінематографію”, “Про авторське  право та суміжні права”,  “Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фонограм”, “Про професійних творчих працівників та творчі спілки. ”

В Україні за останні роки намітились чіткі позитивні тенденції, пов?язані, насамперед, із збільшенням кількості кіновідвідувань та валового збору від кінопоказів, інвестуванням у будівництво та переоснащення кінотеатрів.  Зокрема, на сучасні технології кінопоказу переоснащено  біля 275 кінозалів. У містах чисельністю  більше 100 тис. жителів будуються мегамаркети, в яких передбачені багатозальні кінотеатри – мультиплекси.

Зросла кількість фільмів, які створюються українськими продюсерами за позабюджетні кошти.

Валовий збір від кінопоказів у 2009 році становив більше 500 млн.грн.

Розбудовується матеріально-технічна база кіно за  позабюджетні кошти, створюються сервісні підприємства з надання послуг знімальним групам. Тільки у 2009 році закуплено обладнання по обробці кіноплівки і тиражуванню фільмокопій в державному підприємстві «Національний центр Олександра Довженка», створено центр цифрового відновлення фільмофонду на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка.

Структурується кінобізнес. На сьогодні діють  асоціації продюсерів, дистриб?юторів, підтримки розвитку кіно, які співпрацюють з МКТ.

Розвивається фестивальний рух. Міжнародні  кінофестивалі класу “А” “Молодість”, “Крок” мають позитивний імідж в міжнародних кінематографічних колах. Фестивалі «Відкрита ніч», «Кінолітопис», Дні документального кіно про права людини «Український контекст»  стали ефективними кінооглядами короткометражних фільмів.

Разом з цим,  у цій сфері залишаються невирішеними  ряд  проблем, які  стримують  розвиток  галузі. Серед основних:  вкрай низький відсоток національних фільмів в інформаційному просторі через  мізерну бюджетну фінансову підтримку виробництва  і розповсюдження національних фільмів, відсутність багатоканальних джерел підтримки кіновиробництва і кінопоказу, протекціоністської  політики по відношенню  до національних фільмів, їх недоступність  українському глядачеві із-за  відсутності кінозалів в районних центрах і сільській місцевості.

Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання
Формування механізмів стимулювання розвитку національної кіноіндустрії свідчить про необхідність їх вдосконалення відповідно до сучасних проблем. Значною мірою ефективність державної політики з розвитку національної кіноіндустрії знижується внаслідок невиконання законодавства, безсистемності та неналежної  обґрунтованості у виробленні державної протекціоністської політики по відношенню до національного фільму як з боку центральних органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування, нескоординованості їх дій.

Окрім того, потребують законодавчого врегулювання питання фінансування кіновиробництва за державним замовленням та державною фінансовою підтримкою, процедура кооперування бюджетних і позабюджетних коштів у виробництві, розповсюдженні і демонструванні національних фільмів, стимулювання  вкладання  позабюджетних коштів у кіногалузь, запровадження спеціального збору на підтримку кінематографії.

Не зважаючи на зростання кількості відвідувань кіно середньостатистичним жителем України, ситуація  в кінообслуговуванні населення не відповідає потребам суспільства. З одного боку, завдячуючи приватним інвестиціям, проводиться реконструкція та переоснащення діючих міських кінотеатрів та будівництво багатозальних кінотеатрів  у торговельних центрах, а з іншого – загальна кількість міських кінотеатрів зменшується. Показник забезпечення сучасними кінотеатрами в розрахунку на 100 тисяч  міських жителів в Україні на сьогодні становить 0,5, що у 15 разів  менше ніж у Франції та в 10 разів менше ніж в інших європейських країнах. При цьому зберігається  значна диференціація забезпеченості кінотеатрами в  територіальному розрізі, оскільки переважна частина міських кінотеатрів, особливо реконструйованих і переоснащених, знаходиться  у великих містах. З 490 районних центрів тільки 106  мають діючі  кінотеатри. Через поганий, а іноді й аварійний стан приміщень, застаріле обладнання, кінопоказ в цих кінотеатрах стає практично неможливим та неефективним, що призводить до їх масової ліквідації та перепрофілювання. А це означає, що без  кардинально нового підходу у вирішенні проблеми кінообслуговування  населення районних центрів, невеликих міст та сіл цей сегмент ринку кінопослуг буде поступово втрачений. Практично згортається кінопоказ в сільській місцевості. Тоді як відповідно до європейських стандартів в Україні необхідно мати 1000 сучасних  кінозалів.

Актуальність розроблення Програми зумовлена необхідністю прийняття комплексу заходів, спрямованих на закріплення позитивних тенденцій розвитку кіноіндустрії, створенню умов для ефективного розвитку галузі, зростання впливу кіномистецтва на світоглядні орієнтири глядача.

Мета Програми
Метою програми є розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо державної підтримки галузі кінематографії, забезпечення переходу на продюсерську систему організації і фінансування виробництва національних фільмів, створення умов доступу жителів, особливо районних центрів, невеликих міст, сіл та селищ до творів національного та світового кіномистецтва , створення в Україні організаційних, економічних, технологічних умов для розвитку національної кіноіндустрії, здатної забезпечити  підвищення конкурентоспроможності національних фільмів, їх художньої та соціальної значимості та ефективної форми суспільного функціонування.

Визначення оптимального варіанта розв'язання проблеми на основі порівняльного аналізу можливих варіантів
Розвиток сучасної національної кіноіндустрії може здійснюватися за такими варіантами:
збереження існуючого підходу до розвитку національної кіноіндустрії;
розвиток існуючої системи фінансової підтримки виробництва та розповсюдження національних фільмів через державне замовлення;
розвиток дієвої державної політики протекціонізму щодо вітчизняної кіноіндустрії через збільшення видатків з державного бюджету на потреби кіновиробництва та розширення джерел фінансування для зростання частки національних фільмів в інформаційному просторі, стимулювання вкладання позабюджетних коштів у розбудову інфраструктури кіно, запровадження спеціального збору на підтримку розвитку кінематографії, завершення технічного переоснащення його матеріально-технічної бази, перехід до продюсерської системи організації і фінансування виробництва, розповсюдження і демонстрування фільмів.

Збереження існуючої системи розвитку національної кіноіндустрії призведе до поглиблення проблем у галузі кінематографії та подальшої деформації структури інформаційного простору, наповненого виключно іноземним кінопродуктом.

Розвиток існуючої системи фінансової підтримки виробництва та розповсюдження національних фільмів через державне замовлення сприятиме частковому збереженню  кіновиробництва, творчого та кінематографічного доробку та його використання. Однак суттєвих змін в індустрії кіно, пов?язаних із збільшенням кількості створюваних національних фільмів і їх суспільною формою функціонування, не відбудеться.

Оптимальним варіантом для ефективного розвитку національної кіноіндустрії є забезпечення дієвості державної політики протекціонізму щодо вітчизняної кіноіндустрії шляхом створення належних правових, організаційних та економічних умов для її розвитку, переходу до продюсерської системи організації і фінансування виробництва, розповсюдження і демонстрування фільмів, впровадження передових кіно технологій, розширення джерел фінансової підтримки кіногалузі.

Виконання заходів державної цільової програми сприятиме стимулюванню національних кіновиробників та демонстраторів фільмів, залученню в процес виробництва позабюджетних коштів, наданню національному кіновиробнику рівних можливостей з кіновиробниками нерезидентами, які мають свої національні преференції, збільшить присутність  національного фільму в інформаційному просторі України та за її межами.

Шляхи і способи  розв'язання проблеми, строк виконання Програми
Розв?язання проблеми можливе шляхом:
1) розроблення та прийняття нормативно-правових актів щодо державної підтримки  галузі кінематографії;

2) забезпечення переходу на продюсерську систему організації і фінансування виробництва національних фільмів;

3) створення умов доступу жителів, особливо районних центрів, невеликих міст, сіл та селищ до творів національного та світового кіномистецтва, через доведення забезпеченості населення закладами кіновідеопоказу:
міське населення – до 2 кінозалів  в розрахунку на 100 тис. жителів;
сільське населення – до 4 кіно(відео)установок в розрахунку на 10 тис. жителів.

4) продовження реформування матеріально-технічної бази кінематографії, зокрема:
завершення створення в державному підприємстві «Національний центр Олександра Довженка» сучасної технічної бази  з обробки кіноплівки та тиражування фільмокопій, переведення їх на цифрові носії;
створення на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка повноцінного циклу технічних та технологічних послуг знімальним групам, в тому числі запису звуку в системі Долбі, ефективного використання центру цифрового відновлення фільмофонду;
визначення подальших шляхів ефективного використання студій по виробництву неігрових фільмів державних підприємств «Національна кінематека України», «Українська студія хронікально-документальних фільмів», «Українська студія анімаційних фільмів»;
  реконструкція кіновідеоапаратури та глядацьких залів республіканського будинку кіно Національної спілки кінематографістів України;
створення на базі кінотеатрів  в районних центрах і невеликих містах (з населенням від 10 до 50 тис. жителів)  мережі кінотеатрів для показу  кінофільмів на цифрових  носіях шляхом  реконструкції кінотеатрів та  впровадження мультимедійної технології;

5) розроблення норм бюджетної фінансової підтримки кіновідеомережі і кіновідеопрокату в залежності від кількості наданих кінопослуг населенню, обслуговування дітей та юнацтва, популяризації творів національного кіномистецтва, проведення кіно заходів, присвячених знаменним подіям держави, області, міста тощо;

6) розроблення єдиного порядку провадження діяльності з кінообслуговування населення для усіх демонстраторів фільмів незалежно від форм власності і підпорядкування;

7)  розроблення програми з виготовлення дубль-негативів, реставрації, відновлення та тиражування національних фільмів; 

8)  забезпечення ефективного захисту прав інтелектуальної власності щодо кінотворів;

Програма буде виконана  протягом 2011-2015 років.

Очікувані результати виконання  Програми
Виконання Програми дасть змогу до 2015 року довести виробництво вітчизняних фільмів (за рахунок різних джерел фінансування)  до  обсягів :
80 повнометражних ігрових фільмів;
80 серій телевізійних ігрових фільмів;
630 хвилин анімаційних фільмів;
5 000 хвилин просвітницьких і документальних фільмів та програм для дітей і молоді;

переоснастити кінотеатри на нові технології показу за світовими стандартами та  довести  загальну кількість залів  у цих кінотеатрах  до 600;

забезпечити  доступ населення районних центрів, невеликих  міст, сіл та селищ,  до творів національного і світового кіномистецтва  та довести   кількість  кіно(відео)установок  до 4 з розрахунку на 10 тис. жителів;

збільшити відвідування кінотеатрів середньостатистичним глядачем  до одного  разу на рік.

Оцінка  фінансових, матеріально-технічних,  трудових ресурсів, необхідних для  виконання Програми

Фінансування Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також коштів інвесторів.

За попередніми розрахунками для виконання Програми орієнтовно необхідно 3 696,3 млн. гривень (з державного бюджету 1 187,2 млн. гривень, з коштів інвесторів та коштів місцевих бюджетів 2509,1  млн. гривень), у тому числі на 2011 рік 309,5 млн. гривень (з державного бюджету 148,4 млн. гривень, з коштів інвесторів та коштів  місцевих бюджетів 161,1  млн. гривень),  на 2012 рік 687,1  млн. гривень (з державного бюджету 258,9 млн. гривень, з коштів інвесторів та коштів місцевих бюджетів 428,2 млн. гривень), на 2013 рік 1161,1  млн. гривень (з державного бюджету 344,4  млн. гривень, з коштів інвесторів та коштів місцевих бюджетів 821,7  млн. гривень),  на 2014 рік 1533,6  млн. гривень (з державного бюджету 435,5 млн. гривень,  з коштів інвесторів та коштів місцевих бюджетів та інших джерел 1098,1 млн. гривень).  Конкретні показники уточнюватимуться в процесі  підготовки Програми.

Проектом Державного бюджету України на 2010 рік  передбачені видатки за бюджетною програмою “Створення  та розповсюдження  національних фільмів”, за якою, зокрема,  передбачаються видатки  на державну підтримку  створення, розповсюдження і демонстрування  національних фільмів.

Зростання кількості кінотеатрів і переоснащення сільської кіномережі і міських кінотеатрів  відеопроекційними комплексами та  впровадження мультимедійної технології здійснюватиметься за рахунок позабюджетних коштів інвесторів та коштів державного та місцевих бюджетів.

Нарощення потужностей кіновиробництва буде здійснюватись за рахунок бюджетних коштів, коштів зі збору на підтримку кіно, а також позабюджетних коштів.

Нарощення потужностей сучасної технічної бази  обробки і тиражування фільмів, переведення їх на цифрові носії і навпаки, студії з озвучення і дублювання фільмів в системі Долбі буде здійснюватися за рахунок  позабюджетних коштів.

Завершення створення на Національній кіностудії художніх фільмів імені Олександра Довженка повноцінного циклу з надання  послуг знімальним групам буде здійснюватися за рахунок коштів державного бюджету та  власних коштів  кіностудії.

Інші заходи, які передбачаються Програмою зокрема, розробка нормативно-правових актів, забезпечення переходу на продюсерську систему організації та фінансування національних фільмів, не потребують видатків з державного та місцевих бюджетівСтатті

Архів